T³ Italia Resources

Video | Grafer med TI-Nspire

Video | Grafer med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Sverige

Argomento: Mathematics

Tags Graphing, Linear

Exempel - Grafisk bestämning av linje genom två punkter

Gör en grafisk bestämning av linjen genom två punkter och dess skärningspunkter med koordinatsystemets axlar

Publisher specific license