T³ Italia Resources

Koda med TI | For-loopar | TI-84 Plus CE-T

Koda med TI | For-loopar | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  STEM

Tags: Coding, Curriculum, Programming, TI-Innovator

Kapitel 2 - Övning 3 - Loopar med toner

I denna tredje aktivitet för kapitel 2, kommer du att lära dig sambandet mellan frekvenserna hos skalor i musik och därefter skriva ett program som spelar toner som musiker har använt i många århundraden.

Publisher specific license