T³ Italia Resources

Herons formel med programmering

Herons formel med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Data collection, Area, Coding, Curriculum, Exercise, Geometry, Programming, STEM, Triangle

Ma 2 - Geometri

Det här är en aktivitet som inledningsvis handlar om att skriva ett program som beräknar arean av en triangel när man känner till alla sidor. Sedan utmynnar aktiviteten i vilka villkor som gäller för sidornas längd för att dessa ska kunna bilda en triangel. Detta undersöks i satsen:

If a+b<c and a+c<b and b+c<a Then

Om de tre villkoren ovan är sanna så kan sidorna med längderna a, b och c inte bilda en triangel. Vi gör också en interaktiv geometrisk konstruktion som visar under vilka omständigheter villkoren ovan gäller.

Publisher specific license