T³ Italia Resources

Risorse totali (53) |

Vensterinstellingen

Publisher: WIL-de Wiskunde

Author: WIL-de Wiskunde

Argomento:  Mathematics

Tags:, Graphing

Functies en Grafieken

Exempel | Lån index

Publisher: T³ Sverige

Author: Bengt Åhlander

Argomento:  Mathematics

Tags:, Curriculum, Fractions, Index, Geometry, T3

Ma1 - Lån index med tns-fil

Video | Grafer med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags:, Graphing, Linear

Exempel - Grafisk bestämning av linje genom två punkter

Koda med TI | Grafer | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags:, Graphing, Programming

Kapitel 5 - Övning 2 - Punkter och Pixlar

Koda med TI | Villkorssatser | TI-Nspire CX CAS

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  STEM

Tags:, Programming

Kapitel 3 - Övning 2 - If….Then-satser

Koda med TI | Villkorssatser | TI-Nspire CX CAS

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  STEM

Tags:, Programming

Kapitel 3 - Övning 3 - Använda Else tillsammans med If-satser

Koda med TI | Loopar | TI-Nspire CX CAS

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  STEM

Tags:, Programming

Kapitel 4 - Tillämpning - Bankmeddelanden