T³ Italia Resources

Risorse totali (31) |

Bepaal formule rechte lijn

Author: Jan Elemans

Argomento:  Matematica

Tags: Statistiche, Programmazione, Dati

Bepaal de formule van een lineair verband

Wortel vereenvoudigen

Author: Jan Elemans

Argomento:  Matematica

Tags: Serie, Programmazione, Rappresentazione grafica, Dati, Statistiche

Kort algoritme wat je in staat stelt een wortel te vereenvoudigen

Dotplot & Trendlijn TI-84 Plus CE-T

Publisher: WIL-de Wiskunde, T³ Nederland

Author: WIL-de Wiskunde

Argomento:  Matematica

Tags: Accelerazione, Dati, Regressione lineare

Functies & Grafieken, Kansrekenen & Statistiek

Sammanställa data

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  Matematica

Tags: Curriculum, Dati, Diagramma, Esercizio, Statistiche

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Modellera en avkylningsprocess

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  Chimica, Matematica, STEM

Tags: Acquisizione di dati, Curriculum, Programmazione, Dati, Equazioni differenziali, Metodo di Eulero, Esercizio, 

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Matematica

Tags: Curriculum, Dati, Ambiente, Esercizio, Casualità, Statistiche

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Valresultat riksdagen 2014

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Matematica

Tags: Curriculum, Dati, Esercizio, Regressione, Statistiche

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Födelsedagsparadoxen

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Matematica

Tags: Curriculum, Dati, Esercizio, Esercizi sulle probabilità

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Ett av de mest klassiska problemen i sannolikhetsläran som är lätt att demonstrera i en skolklass.

Världsrekordlopp 100 m

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Matematica

Tags: Curriculum, Dati, Derivata, Calcolo integrale

Ma 3, Ma 4 - Derivator och Integraler - Detta är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.

Grundläggande statistik kurs 1

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Matematica

Tags: Calcolo infinitesimale, Dati, Diagramma, Statistiche

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.

Shoe Sizes with Box Plots

Author: Barrie Galpin

Tags: Dati, Box Plots, Serie storica

Introducing boxplots and using them to compare very large data sets.

Exploring our Solar System

Author: Barrie Galpin

Tags: Dati, STEM, Fisica

Detailed data for the properties of the planets with 10 pages of questions.

Mathematische Experimente in der Optik

Author: Alfred Roulier, Texas Instruments Education Technology

Tags: Curriculum, Dati, Ambiente, Esercizio, Casualità, Statistiche

Mit seiner reichen Funktionspalette ermöglicht der TI-Nspire CAS einen mathematisch-experimentellen Zugang zur geometrischen Optik. Im 1. Teil dieses Artikels wird das Zusammenführen (Fokus...

Programmieren mit TI-Nspire™ CAS

Author: bk-teachware

Argomento:  Informatica, Matematica

Tags: Regressione, Statistiche, Programmazione, Dati, Decimali

Das Buch gibt viele Beispiele und wertvolle Tipps für das Editieren und Testen von Programmen. Viele Beispiele von der Finanzmathematik über das Chaos, die Trigonometrie bis zur Regression.