T³ Italia Resources

Risorse totali(71)|

TI-84 ile Programlama

Publisher: T³ Türkiye

Author: Yunus Emre Doğan

Argomento:  Mathematics

Tags: Statistics, Algebra, Factorising, Parabola, Powers and roots, Programming, Quadratic function, Roots

Bu bölümde TI-84 içinde kullanıma hazır halde bulunan TI-BASIC programlama dili ile ikinci dereceden denklemlerin köklerini inceleyen bir program yazdık.

Roliga timmen - Utmaning - Chokladägg

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics

Tags: Algebra, Analysis

Vad är sannolikheten att du får ett vitt chokladägg utan pris?

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Equations, Linear Functions

Ma 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Arbeitsblätter für den TI-30X Plus MathPrint

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Heinz Klaus Strick

Argomento:  Mathematics

Tags: Algebra, Analysis, Arithmetic, Stochastics

- Für Sekundarstufe I und Sekundarstufe II
- Arithmetik und Algebra
- Analysis
- Stochastik

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  STEM

Tags: Powers and roots, Programming, T3, Algebra

Kapitel 3 - Övning 3 - If…Then…Else…End Delbarhet

(Rover) Move the traffic cone for the TI-84 Plus CE (Math in Motion Plus)

Publisher: Texas Instruments Inc.

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  Mathematics

Tags: Algebra, Angles, Coordinate Geometry, Linear Functions, Lines, Polygons, , Triangle, Trigonometry

In this activity, students will use their knowledge of polygons, the coordinate plane, and equations of lines to write code to complete a set of challenges.

Andragradsekvationer på djupet

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  Mathematics

Tags: Iteration, Algebra, Series, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Problem Solving, Quadratic

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet går vi igenom vad begreppet kvadratkomplettering innebär.

Linjära ekvationer fram och tillbaka

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  Mathematics

Tags: Algebra, Computer Algebra, Curriculum, Data collection, Equations, Exercise

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.