T³ Italia Resources

Risorse totali (26) |

Math with the Rover

Author: Bert Wikkerink

Argomento:  Mathematics

Tags: Tables, Sharing Inspiration 2019, Probability, Graphs, Exercise

Powerpoint of the workshop "Math with the Rover

Nollställen och vertex med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Stochastics, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 2 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska vi med ett program bestämma nollställen och vertex för andragradsfunktioner som skrivs i allmän form.

Räta linjens ekvation med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti-
från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna

Tangent och normal med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 2 - Grafer och funktioner, i första hand men också i kurs 3 - I detta synnerligen enkla program så beräknas tangenten och normalen för en valfri funktion i en viss av användaren bestämd ...

Stochastik mit dem TI-Nspire™ CX

Publisher: Texas Instruments Inc.

Author: Heinz Klaus Strick

Argomento:  Mathematics

Tags: Graphs, Stochastics, Mathematical thinking

Arbeitsblätter mit dem TI-Nspire™ CX. Mit Übungsaufgaben zur Lernkontrolle. Passend zur GTR-Verplichtung in NRW. Auch für andere Bundesländer geeignet.

Aufgaben für das Fach Mathematik - Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Heinz Klaus Strick

Argomento:  Mathematics

Tags: Exam, Graphs, Analysis, Linear Algebra, Analytic Geometry, Stochastics

Das Heft stellt Aufgaben für den Gemeinsamen Abituraufgabenpool der Länder im Fach Mathematik bereit. Als Hilfsmittel wird hier der WTR (wissenschaftliche Taschenrechner) TI-30X Plus Multi...

Utforska en trigonometrisk formel

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  Mathematics

Tags: Data collection, Curriculum, Curve fitting, Exercise, Differential equations, Graphs, Problem Solving, Triangle, Trigonometry

Ma 3, Ma 4 - Trigonometri - Den här aktiviteten handlar om att visualisera och utforska cosinussatsen.

Interactive Notes im Mathematikunterricht (incl. tns-Files)

Author: Texas Instruments Education Technology

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: 2D shapes, 3D Geometry, Functions, Graphs, Mathematical thinking

Vernetzt denken – vernetzt rechnen. Interaktive Mathefelder sinnvoll nutzen. Mehr als eine Textverarbeitung. Auf vielfältige Weise wird hier von erfahrenen Lehrkräften auf die vielen Vortei...

Stegen och lådan

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Functions, Geometry, Graphs, Probability, Statistics

Ma 2 | (Ma 3, Ma 4) Grafer, Funktioner och Geometri, Derivata begrepp

Tillämpningar på differentialekvationer

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Exercise, Graphs

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Priser och index

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Regression, Curriculum, Material to order, Exercise, Mathematical thinking, Functions, Graphs, Statistics

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Riktningsfält

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Exercise, Graphs

Ma 5 | Differentialekvationer | Riktningsfält är en grafisk representation av antiderivator och mer generellt lösningar till differentialekvationer

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Functions, Graphs

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.