T³ Italia Resources

Risorse totali (24) |

Math with the Rover

Author: Bert Wikkerink

Argomento:  Matematica

Tags: Tabelle, , Probabilità, Grafici, Esercizio

Powerpoint of the workshop "Math with the Rover

Nollställen och vertex med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica, STEM

Tags: Algebra, Codifica, Processi stocastici, Curriculum, Esercizio, Funzioni, Grafici, Programmazione, STEM

Ma 2 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska vi med ett program bestämma nollställen och vertex för andragradsfunktioner som skrivs i allmän form.

Räta linjens ekvation med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica, STEM

Tags: Algebra, Codifica, Curriculum, Esercizio, Funzioni, Grafici, Programmazione, STEM

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti-
från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna

Tangent och normal med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica, STEM

Tags: Algebra, Codifica, Curriculum, Esercizio, Funzioni, Grafici, Programmazione, STEM

Ma 2 - Grafer och funktioner, i första hand men också i kurs 3 - I detta synnerligen enkla program så beräknas tangenten och normalen för en valfri funktion i en viss av användaren bestämd ...

Stegen och lådan

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Matematica

Tags: Algebra, Curriculum, Derivata, Esercizio, Funzioni, Geometria, Grafici, Probabilità, Statistiche

Ma 2 | (Ma 3, Ma 4) Grafer, Funktioner och Geometri, Derivata begrepp

Tillämpningar på differentialekvationer

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Matematica

Tags: Curriculum, Equazioni differenziali, Esercizio, Grafici

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Priser och index

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Matematica

Tags: Regressione, Curriculum, Materiale da ordinare, Esercizio, Pensiero matematico, Funzioni, Grafici, Statistiche

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Riktningsfält

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Matematica

Tags: Curriculum, Equazioni differenziali, Esercizio, Grafici

Ma 5 | Differentialekvationer | Riktningsfält är en grafisk representation av antiderivator och mer generellt lösningar till differentialekvationer

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Matematica

Tags: Curriculum, Esercizio, Funzioni, Grafici

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.

Undersökning av primitiva funktioner

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Matematica

Tags: Curriculum, Esercizio, Funzioni, Grafici, Calcolo integrale

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet | Mål för aktiviteten är att få en god förståelse av primitiva funktioner genom att konstruera grafen av den primitiva funktionen till en given funkti...

Cirkelns area och omkrets

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Matematica

Tags: Circonferenza, Curriculum, Diagramma, Esercizio, Grafici

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.