T³ Italia Resources

Risorse totali (144) |

Spielend Mathe lernen mit dem Little Professor

Author: Texas Instruments Education Technology

Argomento:  Mathematics

Tags: Mathematical thinking, Coding, Number, Modelling, Programming, Sharing Inspiration 2019, STEM, T3, TI-Innovator, 

Das Heft enthält lebendige Übungsaufgaben in den vier Grundrechenarten. Die Spielbögen motivieren dauerhaft zum Rechentraining. So macht Lernen Spaß!

Koda med TI | Grundläggande programmering - TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  STEM

Tags: Programming

Kap 1 - Tillämpning - Skapa en startskärm

Koda med TI | Använda variabler och uttryck | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  STEM

Tags: Simulation, Programming

Kapitel 2 - Övning 2 - Mata in ett värde för en variabel

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  STEM

Tags: Powers and roots, Programming, T3, Algebra

Kapitel 3 - Övning 3 - If…Then…Else…End Delbarhet

Koda med TI | Grafer | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags:, Graphing, Programming

Kapitel 5 - Övning 2 - Punkter och Pixlar

Koda med TI | Tilldela värden till variabler | TI-Nspire CX CAS

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  STEM

Tags: Programming

Kapitel 2 - Övning 3 - Funktioner och globala variabler