T³ Italia Resources

Risorse totali(148)|

On Ramp to Robotics Unit 2 (Sensing): Mars Mineral Challenge for the TI-84 Plus CE

Publisher: Texas Instruments Inc.

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  Computer Science, STEM

Tags: Coding, Problem Solving, Programming, STEM, 

In On-Ramp to Robotics Unit 2 – Sensing students will learn about the relationships between inputs (sensing) and outputs (motors, LED's, sounds) by utilizing the built-in sensors on the hub…

Koda med TI | Grundläggande programmering - TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  STEM

Tags: Programming

Kap 1 - Tillämpning - Skapa en startskärm

Koda med TI | Använda variabler och uttryck | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  STEM

Tags: Simulation, Programming

Kapitel 2 - Övning 2 - Mata in ett värde för en variabel

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  STEM

Tags: Powers and roots, Programming, T3, Algebra

Kapitel 3 - Övning 3 - If…Then…Else…End Delbarhet

Koda med TI | Grafer | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Graphing, Programming

Kapitel 5 - Övning 2 - Punkter och Pixlar

Koda med TI | Tilldela värden till variabler | TI-Nspire CX CAS

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  STEM

Tags: Programming

Kapitel 2 - Övning 3 - Funktioner och globala variabler