T³ Italia Resources

Risorse totali (8) |

Are Mathematical and Scientific Models different?

Author: Ian Galloway

Argomento:  STEM

Tags: Modelling, Parabola, Physics, Quadratic, Software, Tangent, Vector calculus

Using the fitting of curves to cables this activity examines the nature of scientific and mathematical modeling. Either student instruction or CPD for professionals.

Raaklijn TI-84 Plus CE-T

Publisher: WIL-de Wiskunde

Author: WIL-de Wiskunde

Argomento:  Mathematics

Tags: Tangent

Functies en Grafieken

Ringa in en cirkel

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Circle, Computer Algebra, Tangent

Ma 3 - Täcker in flera områden i kurs 3, symbolhantering -
Två tangenter går igenom origo och den tredje tangenten är parallell med y-axeln.

Utforska cirkelns ekvation

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Tangent, Trigonometry

Ma 3 - Trigometri - Detta är en ganska omfattande aktivitet och i Nspire-dokumentet finns det många frågor som eleverna ska svara på.