T³ Italia Resources

Risorse totali (99) |

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Publisher: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Author: Olli Karkkulainen

Argomento:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Tags:  Engineering, Physics, STEM

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Widget exempel - Elkretsar

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Argomento:  Physics, STEM

Tags:  Physics, STEM, Electricity

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.

Video | MINT med TI-Nspire - Experiment

Publisher: Texas Instruments Sverige

Argomento:  STEM

Tags:  Sharing Inspiration 2017, STEM

Utöka programmering till STEM-experiment genom att läsa data från sensorer med hjälp av TI-Innovator Hub

Drought in Africa – Smart Irrigation System for TI-Nspire CX

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  STEM

Tags:  STEM, TI-Innovator

Students are challenged to use science and technology to design and build a system that utilizes a limited amount of water in a “smart” way to grow crops.

Drought in Africa – Smart Irrigation System for TI-84 Plus CE OS 5.3

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  Biology, Computer Science, STEM

Tags:  Biology, Coding, Programming, Sine, STEM

This is an integrated STEM project that challenges students to build an irrigation system. Students will learn and use concepts in computer science, environmental science and engineering.

Video | Widget "Rita i fysik"

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Argomento:  Mathematics, Physics, STEM

Tags:  Acceleration, Engineering, STEM, Youtube

TI-Nspire™ Widgets  (version 12.10.2018)

On Ramp to Robotics Unit 2 (Sensing): Mars Mineral Challenge for the TI-84 Plus CE

Publisher: Texas Instruments Inc.

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  Computer Science, STEM

Tags:  Coding, Problem Solving, Programming, STEM, 

In On-Ramp to Robotics Unit 2 – Sensing students will learn about the relationships between inputs (sensing) and outputs (motors, LED's, sounds) by utilizing the built-in sensors on the hub...

On Ramp to Robotics Unit 2 (Sensing): Mars Mineral Challenge for the TI-Nspire CX

Publisher: Texas Instruments Inc.

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  Computer Science, STEM

Tags:  Problem Solving, Programming, STEM, , Variables

In On-Ramp to Robotics Unit 2 – Sensing students will learn about the relationships between inputs (sensing) and outputs (motors, LED's, sounds) by utilizing the built-in sensors on the hub...

On-Ramp to Robotics Unit 1 (Motion) with Mars Rover Challenge for TI-Nspire CX

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  Computer Science, Mathematics, STEM

Tags:  Algebra, Angles, Coding, Distance, Geometry, Linear Functions, Lines, Measures, Points and lines, Polygons, STEM, TI-Innovator, Triangle

Students will learn and use basic concepts for robotic vehicle control along with math concepts to write a program to drive their Rover around the base of the Olympus Mons volcano on Mars.

Lösa linjära ekvationer med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags:  Acceleration, Algebra, Curriculum, Linear, Programming, STEM

Ma 1 - Algebra - Ett program som löser en ekvation på formen ax + b = cx + d

On-Ramp to Robotics Unit 1 (Motion) with Mars Rover Challenge for TI-84 Plus CE

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  Computer Science, Mathematics, STEM

Tags:  Algebra, Angles, Coding, Distance, Geometry, Linear Functions, Lines, Measures, Points and lines, Polygons, STEM, TI-Innovator, Triangle

Students will learn and use basic concepts for robotic vehicle control along with math concepts to write a program to drive their Rover around the base of the Olympus Mons volcano on Mars.

Kasta tärningar med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags:  Coding, Curriculum, Exam, Probability, Programming, Statistics, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Här är ett enkelt litet program där man väljer hur många tärningar man vill kasta och sedan visas resultatet i varje kast och totalsumman.

TI-Innovator-System für MINT - Aufbau einer Kreuzungsampel mit Innovator Hub und Breadboard

Author: Hans-Martin Hilbig

Argomento:  STEM

Tags:  Coding, Electricity, Engineering, Experiment, Sharing Inspiration 2017, Software, STEM

Lektion 8 der MINT Garage Freising. Verbindet zwei TI-Innovator Systeme, um eine komplette Kreuzungsampel (Auto & Fussgänger) aufzubauen und zu steuern.

TI-Innovator-System für MINT – TI Rover im Koordinatensystem

Author: Hans-Martin Hilbig

Argomento:  STEM

Tags:  3D Geometry, Coding, Coordinate systems, Programming, STEM, T3, 

Lektion 7 der MINT Garage Freising. Lässt den TI Rover auf Flipchart-Karopapier bestimmte Punkte abfahren.

TI-Innovator-System für MINT – TI Rover als Rasenmäher-Roboter

Author: Hans-Martin Hilbig

Argomento:  STEM

Tags:  3D Geometry, Engineering, Programming, STEM, T3, 

Lektion 6 der MINT Garage Freising. Lässt den TI Rover wie ein Rasenmäher-Roboter die Fläche innerhalb eines beliebigen, durch eine rot-schwarze Linie begrenzten Feldes abfahren.

TI-Innovator-System für MINT – Aufbau eines elektronischen Würfels mit Innovator Hub und Breadboard

Author: Hans-Martin Hilbig

Argomento:  STEM

Tags:  3D Geometry, Coding, Algebra, Randomness, Angles, STEM, Area, T3, TI-Innovator, Ellipse, Frequency, Modelling, Physics, Sine

Lektion 10 der MINT Garage Freising. Aufbau eines LED Würfels mit 7 LEDs und Vorwiderständen, gesteuert durch die randInt() Funktion des TI-Inspire.

TI-Innovator-System für MINT – Ansteuerung einer 7-Segment Anzeige mit Innovator Hub und Breadboard

Author: Hans-Martin Hilbig

Argomento:  STEM

Tags:  Algebra, Coding, STEM, TI-Innovator

Lektion 11 der MINT Garage Freising. Aufbau und Ansteuerung einer LED-Anzeige mit Vorwiderständen

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Argomento:  Mathematics, Physics, STEM

Tags:  Electricity, Engineering, Modelling, STEM

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik