T³ Italia Resources

Risorse totali (26) |

Cosinusregel

Author: Jan Elemans

Argomento:  Matematica

Tags: Numero, Funzioni, Triangolo

Bepaal met de cosinusregel een hoek of zijde.

Handleiding TI-Nspire CX II (v5.0)

Author: Epi van Winsen

Argomento:  Matematica

Tags: Numero

Handleiding voor gebruik van de TI-Nspire CX II versie 5.0

Natural number biased?

Publisher: Universität Innsbruck

Author: Florian Stampfer

Argomento:  Matematica

Tags: Numero, 

A technology-aided identification of profiles with respect to rational numbers
understanding.

Gissa mitt hemliga tal med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica, STEM

Tags: Acquisizione di dati, Codifica, Curriculum, Numero, Casualità, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Denna aktivitet handlar om att gissa ett tal som slumpas fram av TI-Nspire´s slumptalsgenerator.

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica, STEM

Tags: Area, Codifica, Curriculum, Derivata, Esercizio, Rappresentazione grafica, Calcolo integrale, Numero, Programmazione, STEM

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Primtalslista med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica, STEM

Tags: Processi stocastici, Codifica, Geometria 3D, Curriculum, Numero, Programmazione, STEM

Ma 1 - Tal i olika former - I denna aktivitet så har vi två små program som tar fram listor på primtal inom ett visst intervall.

Summan av tal som följer ett mönster | Programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica, STEM

Tags: Algebra, Codifica, Curriculum, Esercizio, Numero, Programmazione, STEM

Ma 5 - Diskret matematik - (men man kan ta upp talföljder i enkla situationer tidigare) - Hur gör vi om termerna inte är lika men följer ett mönster?

Ekvationer med variabler på båda sidor

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Matematica

Tags: Curriculum, Equazioni, Esercizio, Geometria, Numero, Variabili

Ma 1 | Algebra | Visuella och dynamiska övningar på en tallinje

Summa och differens

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Matematica

Tags: Numero

Ma 1 - Tal - Arbeta vidare med filen sum_o_diff

Tallinjen

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Matematica

Tags: Numero

I denna aktivitet får du tillfälle att studera läget av tal på en tallinje.

A0 pappret

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Matematica

Tags: Curriculum, Funzioni, Numero

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Upprepade beräkningar

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Matematica

Tags: Esercizio, Numero

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder