T³ Italia Resources

Risorse totali (211) |

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  STEM

Tags:  Coding, Curriculum, Programming, TI-Innovator, 

Kapitel 4 - Övning 3 - Använda COLOR och tidsinställning

Koda med TI | Koordinater

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  STEM

Tags:  Coding, Curriculum, STEM, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

Kapitel 6 - Tillämpning - Slumpvandring