T³ Italia Resources

Risorse totali (179) |

Lösa linjära ekvationer med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Matematica, STEM

Tags: Accelerazione, Algebra, Curriculum, Lineare, Programmazione, STEM

Ma 1 - Algebra - Ett program som löser en ekvation på formen ax + b = cx + d

Nollställen och vertex med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica, STEM

Tags: Algebra, Codifica, Processi stocastici, Curriculum, Esercizio, Funzioni, Grafici, Programmazione, STEM

Ma 2 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska vi med ett program bestämma nollställen och vertex för andragradsfunktioner som skrivs i allmän form.

Räta linjens ekvation med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica, STEM

Tags: Algebra, Codifica, Curriculum, Esercizio, Funzioni, Grafici, Programmazione, STEM

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti-
från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna

Gissa mitt hemliga tal med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica, STEM

Tags: Acquisizione di dati, Codifica, Curriculum, Numero, Casualità, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Denna aktivitet handlar om att gissa ett tal som slumpas fram av TI-Nspire´s slumptalsgenerator.

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica, STEM

Tags: Area, Codifica, Curriculum, Derivata, Esercizio, Rappresentazione grafica, Calcolo integrale, Numero, Programmazione, STEM

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Primtalslista med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica, STEM

Tags: Processi stocastici, Codifica, Geometria 3D, Curriculum, Numero, Programmazione, STEM

Ma 1 - Tal i olika former - I denna aktivitet så har vi två små program som tar fram listor på primtal inom ett visst intervall.

Summan av tal som följer ett mönster | Programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica, STEM

Tags: Algebra, Codifica, Curriculum, Esercizio, Numero, Programmazione, STEM

Ma 5 - Diskret matematik - (men man kan ta upp talföljder i enkla situationer tidigare) - Hur gör vi om termerna inte är lika men följer ett mönster?

Lösa andragradare med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica, STEM

Tags: Algebra, Codifica, Curriculum, Esercizio, Programmazione, Funzione quadratica, STEM

Ma 2 - Algebra - Aktiviteten presenterar ett program som löser andragradsekvationer på tre sätt.

Tangent och normal med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica, STEM

Tags: Algebra, Codifica, Curriculum, Esercizio, Funzioni, Grafici, Programmazione, STEM

Ma 2 - Grafer och funktioner, i första hand men också i kurs 3 - I detta synnerligen enkla program så beräknas tangenten och normalen för en valfri funktion i en viss av användaren bestämd ...

Kasta tärningar med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica, STEM

Tags: Codifica, Curriculum, Esame, Probabilità, Programmazione, Statistiche, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Här är ett enkelt litet program där man väljer hur många tärningar man vill kasta och sedan visas resultatet i varje kast och totalsumman.

Valresultat Riksdagen 2018

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica

Tags: Modellizzazione, Curriculum, Probabilità, Esercizio, Esercizi sulle probabilità, Statistiche, Simulazione

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om resultatet från riksdagsvalet 2018.

Exponentiell och annan utveckling -exempel med konsumentpriser | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica

Tags: Curriculum, Indice, Relazioni

Ma 1 - Samband och förändring - denna aktivitet går vi igenom vad som kännetecknar exponentiell förändring i ett praktiskt sammanhang.

Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica

Tags: Curriculum, Diagramma, Esercizi sulle probabilità, Statistiche

Ma 1 - Statistik och sannolikhet - I denna aktivitet tittar vi närmare på klimatdata.

Modellera en andragradsfunktion | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica

Tags: Curriculum, Funzioni, Funzione quadratica

Ma 2 - Funktioner - Målet med denna aktivitet att du ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica

Tags: Algebra, Curriculum, Equazioni, Funzioni lineari

Ma 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Lösa ekvationer på olika sätt | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica

Tags: Curriculum, Equazioni

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet tittar närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt.

Statistiska samband: regression och korrelation | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica

Tags: Curriculum, Regressione, Statistiche

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet förklarar vi hur regressionsanalys fungerar.

Stora talens lag eller det jämnar ut sig | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Matematica

Tags: Curriculum, Esercizi sulle probabilità, Statistiche

Ma 1 / Ma 2 - Sannolikhetslära och statistik - bland annat slantsinglingar med slumptalsgenerator.