T³ Italia Resources

Profile Of : Texas Instruments Inc.

user

Texas Instruments Inc.

Dallas, USA


ti-cares@ti.com

https://education.ti.com/


 

 

 

 

Risorse totali (35) |

Koda med TI | Grundläggande programmering - TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  STEM

Tags: Programming

Kap 1 - Tillämpning - Skapa en startskärm

Sammanställa data

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Diagram, Exercise, Statistics

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Modellera en avkylningsprocess

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  Chemistry, Mathematics, STEM

Tags: Data collection, Curriculum, Programming, Data, Differential equations, Euler method, Exercise, Newton's law

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Skissa funktion

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  Mathematics

Tags: Stochastics, Curriculum, Exercise, Function Plotter, Functions, Graphing

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet finns fyra scenarier som ger anvisning om hur en graf som beskriver ett scenario kan ritas.

Andragradsekvationer på djupet

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  Mathematics

Tags: Iteration, Algebra, Series, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Problem Solving, Quadratic

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet går vi igenom vad begreppet kvadratkomplettering innebär.

Linjära ekvationer fram och tillbaka

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  Mathematics

Tags: Algebra, Computer Algebra, Curriculum, Data collection, Equations, Exercise

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.

Tåg i rörelse

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Function Plotter, Functions, Graphing

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska eleverna göra observationer av rörelsen hos två objekt, i detta fall två tåg.

Utforska en trigonometrisk formel

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  Mathematics

Tags: Data collection, Curriculum, Curve fitting, Exercise, Differential equations, Graphs, Problem Solving, Triangle, Trigonometry

Ma 3, Ma 4 - Trigonometri - Den här aktiviteten handlar om att visualisera och utforska cosinussatsen.

Project for TI-Innovator - The Banana Switch

Author: Texas Instruments Inc.

Argomento:  STEM

Tags: Electricity, Engineering, Modelling, STEM

Learn to read a digital input pin on the TI-Innovator™ Breadboard connector of TI-Innovator™ Hub.