T³ Italia Resources

Profile Of : Texas Instruments Sverige

user

Texas Instruments Sverige

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com

http://education.ti.com/sverige


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse totali(154)|

Areaformler

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Analytic Geometry, Dynamic Simulations

Ma 1: Geometri - I denna aktivitet visar vi på ett handgripligt sätt hur man med de dynamiska geometriska verktygen kan komma fram till hur arean av den enkla geometriska formen rektangel.

Kortaste avståndet mellan en punkt och en kurva

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Monte Carlo Method

Ma 3: Derivator och integraler - Denna övning passar för kurs 3 som tillämpning på derivata.

Förstå första- och andraderivata

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Ma 3: Derivator och integraler - I denna övning tittar vi mest grafiskt på hur första- och andraderivatan uppför sig för en funktion där lutning och böjning varierar.

Kortaste linjen genom en punkt

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Curriculum, Derivative, Integral calculus

Så här lyder problemet: En rätvinklig triangel i första kvadranten har koordinataxlarna som kateter.

Ekvationer med komplexa tal och faktorsatsen

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Equations

Ma 4 - Komplexa tal - Detta är den andra delen av aktiviteter om komplexa tal.

Slantsingling och stora talens lag

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Probability experiment, Statistics

Ma 1, Ma 2: Statistik och sannolikhet - Denna övning kan passa bra att ta upp under sannolikhetsläran i Kurs 1. Den kan också tas upp i kurs 2.

Flugproblem

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Curriculum, Derivative, Integral calculus

Ma 4: Derivator och integraler - I denna övning löser vi ett problem både med en analytisk algebraisk lösning, en grafisk lösning och en smart enkel geometrisk lösning.

Världsrekordlopp 100 m

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Derivative, Integral calculus

Ma 3, Ma 4 - Derivator och Integraler - Detta är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.

Fibonaccis talföljd

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Number, Numeric Integration

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Denna världsberömda talserie förekommer i många olika sammanhang i matematiken, naturen, konsten och arkitekturen.

Antal kast tills man får en sexa

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Analytic Geometry, Curriculum, Exercise, Linear Algebra, Probability, Probability experiment, Statistics

Ma 1 - Statistik, Sannolikhet - Detta är en övning som man brukar göra för hand i många klasser.

Trigonometri och likformighet

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Analytic Geometry

Ma 1 - Geometri - Se effekterna på värdena sinus, cosinus och tangens när man ändrar sidlängder och vinklar i rätvinkliga trianglar.

Vektorer

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Curriculum, Vector calculus

Ma 1 - Geometri - I de nya ämnesplanerna från 2011 ska eleverna i kurs 1c studera vektorbegreppet.

Grundläggande statistik kurs 1

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Calculus, Data, Diagram, Statistics

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.