Portale Risorse

Qui puoi trovare risorse per l'insegnamento delle discipline STEM.

Cerca e filtra in base alle tue preferenze per trovare attività gratuite, video o webinar.

Ultrasonic Sensor Mount for Rover

Here's a simple method to reliably hook additional Ultrasonic Sensors (aka Ranger) to the TI-Innovator Rover.

Author: Hans-Martin Hilbig

Argomento:  STEM

Tags: Graphing, Data collection, Functions, Sharing Inspiration 2019, STEM, 

The Rover can Power and Drive learning in the classroom

The Rover can Power and Drive learning in the classroom
The TI-Innovator Rover provides a great opportunity to strive for multi-dimensional STEM focused integrated learning.

Author: Sanjeev Meston

Argomento:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Programming, Algebra, Coding, Functions, Graphing, Sharing Inspiration 2019, STEM, T3, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

Peltier Home

The aim of this activity is to obtain electrical energy with the difference of temperature by running reverse operation.

Author: İsmail DÖNMEZ, Gultekin Cakmakci

Argomento:  STEM

Tags: Acceleration, Algebra, Dynamic Simulations, Functions, Mathematical thinking, Mechanics, Modelling, Physics, Sharing Inspiration 2019, Stochastics

Nollställen och vertex med programmering

Ma 2 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska vi med ett program bestämma nollställen och vertex för andragradsfunktioner som skrivs i allmän form.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Stochastics, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Räta linjens ekvation med programmering

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti-
från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Tangent och normal med programmering

Ma 2 - Grafer och funktioner, i första hand men också i kurs 3 - I detta synnerligen enkla program så beräknas tangenten och normalen för en valfri funktion i en viss av användaren bestämd …

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Dotplot & Trendlijn TI-Nspire CX

Functies & Grafieken, Kansrekenen & Statistiek

Publisher: WIL-de Wiskunde, T³ Nederland

Author: WIL-de Wiskunde

Argomento:  Mathematics

Tags: Functions, Linear regression, Graphing

Modellera en andragradsfunktion | TI-84 Plus CE-T

Ma 2 - Funktioner - Målet med denna aktivitet att du ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics

Tags: Curriculum, Functions, Quadratic function

Exponentialfunktioner och logaritmer

Ma 2 - Funktioner - Vad kännetecknar en växande exponentialfunktion?

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics

Tags: Temperature, Curriculum, Exponential, Functions, Graphing, Inverse function, Logarithms