T³ Italia Resources

Risorse totali(168)|

Modellera en andragradsfunktion | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics

Tags: Curriculum, Functions, Quadratic function

Ma 2 - Funktioner - Målet med denna aktivitet att du ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Equations, Linear Functions

Ma 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Statistiska samband: regression och korrelation | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics

Tags: Curriculum, Regression, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet förklarar vi hur regressionsanalys fungerar.

Stora talens lag eller det jämnar ut sig | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics

Tags: Curriculum, Probability experiment, Statistics

Ma 1 / Ma 2 - Sannolikhetslära och statistik - bland annat slantsinglingar med slumptalsgenerator.