Portale Risorse

Qui puoi trovare risorse per l'insegnamento delle discipline STEM.

Cerca e filtra in base alle tue preferenze per trovare attività gratuite, video o webinar.

Sharing Inspiration 2019 ...for Policy Maker

Collection of materials and presentations shared and discussed at the Policy Maker's day of the conference Sharing Inspiration 2019 - The Power of Realization.

Publisher: T³ Europe

Argomento:  STEM

Tags: STEM, T3, Sharing Inspiration 2019

The Rover can Power and Drive learning in the classroom

The Rover can Power and Drive learning in the classroom
The TI-Innovator Rover provides a great opportunity to strive for multi-dimensional STEM focused integrated learning.

Author: Sanjeev Meston

Argomento:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Programming, Algebra, Coding, Functions, Graphing, Sharing Inspiration 2019, STEM, T3, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

New Generation of Data Collection Tools

This is a wide-ranging workshop which will delve into the different areas from sensors, probes, coding with TI-84 and HUB to limitations and solutions.

Publisher: T³ Türkiye

Author: Yunus Emre Doğan

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Linear regression, Regression, Sharing Inspiration 2019, STEM, T3, Temperature, TI-Innovator, Tips and tricks

New Planet

Main aim of this activity is letting participants to solve pre-determined tasks on a maze, using their coding, engineering and mathematical skills during the process.

Author: İsmail DÖNMEZ, Gultekin Cakmakci

Argomento:  Computer Science, STEM

Tags: Sharing Inspiration 2019, STEM, Tips and tricks

Safe autonomous driving

A “master” rover is followed by one or more rovers in a line. Based on color signals on the road the master stops or park; the followers read the ranger sensor and keep a safe distance from…

Author: Donatella Falciai

Argomento:  Computer Science, STEM

Tags: Analysis, Coding, Integral calculus, Modeling, Physics, Programming, STEM, T3, TI-Innovator Rover, Sharing Inspiration 2019

Video | MINT med TI-Nspire - Experiment

Utöka programmering till STEM-experiment genom att läsa data från sensorer med hjälp av TI-Innovator Hub

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Argomento:  STEM

Tags: Sharing Inspiration 2017, STEM

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik

Publisher: T³ Sverige

Argomento:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Electricity, Engineering, Modeling, STEM

Widdget exempel - Vågrörelser

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Publisher: T³ Sverige

Argomento:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Sharing Inspiration 2017, Engineering, Physics, STEM

Gissa mitt hemliga tal med programmering

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Denna aktivitet handlar om att gissa ett tal som slumpas fram av TI-Nspire´s slumptalsgenerator.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Data collection, Coding, Curriculum, Number, Randomness, STEM

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Area, Coding, Curriculum, Derivative, Exercise, Graphing, Integral calculus, Number, Programming, STEM

Kasta tärningar med programmering

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Här är ett enkelt litet program där man väljer hur många tärningar man vill kasta och sedan visas resultatet i varje kast och totalsumman.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Coding, Curriculum, Exam, Probability, Programming, Statistics, STEM

Lösa andragradare med programmering

Ma 2 - Algebra - Aktiviteten presenterar ett program som löser andragradsekvationer på tre sätt.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Programming, Quadratic function, STEM

Nollställen och vertex med programmering

Ma 2 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska vi med ett program bestämma nollställen och vertex för andragradsfunktioner som skrivs i allmän form.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Stochastics, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Primtalslista med programmering

Ma 1 - Tal i olika former - I denna aktivitet så har vi två små program som tar fram listor på primtal inom ett visst intervall.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Stochastics, Coding, 3D Geometry, Curriculum, Number, Programming, STEM