T³ Italia Resources

Risorse totali(168)|

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  STEM

Tags: Coding, Curriculum, Programming, TI-Innovator, 

Kapitel 4 - Övning 3 - Använda COLOR och tidsinställning

Exponentialfunktioner och logaritmer

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics

Tags: Temperature, Curriculum, Exponential, Functions, Graphing, Inverse function, Logarithms

Ma 2 - Funktioner - Vad kännetecknar en växande exponentialfunktion?

Formler och mönster

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Argomento:  Mathematics

Tags: Software, Curriculum, Tutorial, Geometry, Youtube

Ma 1 - Geometri - Samband och förändring