Portale Risorse

Qui puoi trovare risorse per l'insegnamento delle discipline STEM.

Cerca e filtra in base alle tue preferenze per trovare attività gratuite, video o webinar.

Mer om funktioner | Matematik & programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 2 | I den här övningen kommer du att definiera en funktion och använda funktionen för att utvärdera uttryck. Det ingår även programmering.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Functions, Programming, STEM

Herons formel | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 2 | Beräkna bl.a. arean av en triangel och avsluta med programmering i Python.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Area, Probability, Programming, STEM, Triangle

Amorteringar av lån och programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 1-5 | Beräkna bl.a. lånekostnaden för lån som löper över en längre tid, blanda detta med programmering i Python.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Calculus, Earth, Finance, Number, Percentages, Programming, STEM

Programmering & matematik | Aktivitet: Reskassa

Ma 1 | Tolka problemtexten och visa algebraiskt och grafiskt, och visa hur man kan lösa problemet, skiv sedan programmet i Python.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Editor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: Texas Instruments Education Technology

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Graphing, Programming, STEM

Ein neuer Wahnsinn aus dem Internet!?

Es werden Internet-Challenges aus naturwissenschaftlicher Perspektive untersucht
und diskutiert.

Publisher: T³ Deutschland - Materialien

Author: Frank Liebner, Markus Prechtl, Julia Werthmüller

Argomento:  Chemistry, Biology, STEM

Garbage in the Classroom

The 'Garbage in the Classroom' Project shows how students can engage with a real STEM activity in a structured way. The work addresses UN Sustainability Development Goals, 4, 5 and 12.…

Publisher: T³ Europe

Editor: Ian Galloway

Author: Cathy Baars

Argomento:  STEM, Computer Science

Tags: SDG 4: Quality Education, SDG 5: Gender Equality, SDG 12: Responsible Consumption and Production, Sustainability