T³ Italia Resources

Profile Of : Texas Instruments Sverige

user

Texas Instruments Sverige

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com

http://education.ti.com/sverige


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse totali(154)|

Att upptäcka parabeln

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Att tillverka en låda med största möjliga volym

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Linear, Quadratic

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Tillverka en låda med rektangulär botten

Att inhägna ett rektangulärt område

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Area, Curriculum, Functions, Linear Functions

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Du vill göra inhägnaden rektangelformad.

Räta linjens ekvation

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Images, Computer Algebra, Matrices, Exercise, Linear

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.

Kvadrater

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Equations, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear, Quadratic function

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

Cirkelns area och omkrets

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Circle, Curriculum, Diagram, Exercise, Graphs

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Pappersvikning

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Area, Computer Algebra, Experiment, Geometry, Triangle

Ma 3 - Samband och förändring, Vik ett A4 papper

Ringa in en cirkel

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Mathematical thinking, Circle, Material to order, Pythagoras, Trigonometry

Ma 3 - Aritmetik, algebra och geometri - Detta exempel täcker in flera områden i kurs 3

Laboration - Boyles lag

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Physics

Tags: Data collection, Physics, Temperature

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Laboration - Buffert

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Biology, Chemistry

Tags: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Effekten hos en vattenkokare

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Physics

Tags: Curriculum, Temperature

Avsikten med försöket är dels att undersöka hur temperaturen hos vattnet i kokaren förändras vid konstant energitillförsel dels att bestämma storleken på den till vattnet avgivna effekten.

Svävare

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Physics

Tags: Exercise, Physics, Volume

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt.

Laboration - Studs - rörelse och energi

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Physics

Tags: Curriculum, Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.

Laboration - Stående våg

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Physics

Tags: Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att studera den stående våg som uppkommer i ett rör då det slås an.

Laboration - Se hur det låter - röstanalys

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Physics

Tags: Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då du sjunger en så ren ton som möjligt.

Laboration - Se hur det låter

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Physics

Tags: Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras av en stämgaffel som slås an.

Laboration - Induktion

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Physics

Tags: Exam, Data collection, Stochastics, Exercise, Tips and tricks, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Laboration - Varifrån kommer knallen när man drar en kork ur en flaska?

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Physics

Tags: Data collection, Exercise, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Laboration - Impulslagen

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Physics

Tags: Data collection, Exercise, Physics

Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.