T³ Italia Resources

Profile Of : Texas Instruments Sverige

user

Texas Instruments Sverige

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com

http://education.ti.com/sverige


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse totali(154)|

Nationella provexempel - Ma 3c

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exam

Nationellt provexempel - Lösning på två ett exempel från nationellt prov i Ma3c

Labb - EKG

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Biology

Tags: Probability, Exercise

Labb - EKG - Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls

Labb - Djur i bur

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Biology

Tags: Exercise

Labb - Djur i Bur - Syftet med försöket är att undersöka förhållandet mellan syrgasupptagandet och koldioxidavgivandet hos ett litet djur.

Labb - Andning och fotosyntesen

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Biology

Tags: Dynamic Simulations, Data collection, Dynamic Systems, Exercise

Syftet med försöket är att studera hur koncentrationen av koldioxid och syrgas förändras då gröna växter utsätts för ljus och när de står i mörker. Kompensera för att växten andas även unde…

Labb - Intermolekylära bindningar

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Chemistry

Tags: Curriculum, Data collection, Exercise

Syftet är att studera styrkan av de intermolekylära bindningarna hos metanolmolekylerna respektive och etanolmolekylerna, butanol jämfört med dietylete och 1-propanol jämfört med 2-propanol…

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme…

Labb - Rost

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Labb - Titrering av stark syra med stark bas

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra.

Ringa in en cirkel

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Circle, Computer Algebra, Tangent

Ma 3 - Täcker in flera områden i kurs 3, symbolhantering -
Två tangenter går igenom origo och den tredje tangenten är parallell med y-axeln.

Tallinjen

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Number

I denna aktivitet får du tillfälle att studera läget av tal på en tallinje.

Summa och differens

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Number

Ma 1 - Tal - Arbeta vidare med filen sum_o_diff

A0 pappret

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Curriculum, Functions, Number

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Kurvor i konsten

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Curriculum, Equations, Trigonometry

Ma 3 - Trigometri - Denna aktivitet kan användas som breddning i kurs 3 när cirkelns ekvation behandlas.

Utforska cirkelns ekvation

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Tangent, Trigonometry

Ma 3 - Trigometri - Detta är en ganska omfattande aktivitet och i Nspire-dokumentet finns det många frågor som eleverna ska svara på.

Tyngdpunkt hos en läskburk

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Ma 4 - Derivator och Integraler (CAS) - Tyngdpunkten hos en oöppnad burk läsk

Modellera en kvadratisk funktion

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics, Physics

Tags: Data collection, Derivative, Exercise, Quadratic function, Tips and tricks

Ma 2 - Funktioner - Fysik 2 - Målet med denna aktivitet att eleverna ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Medelvärde, median och standardavvikelse

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Diagram, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet så undersöker vi på ett dynamiskt sätt hur olika statistiska mått påverkas när man ändrar enskilda värden i en datauppsättning.