Portale Risorse

Qui puoi trovare risorse per l'insegnamento delle discipline STEM.

Cerca e filtra in base alle tue preferenze per trovare attività gratuite, video o webinar.

STEM Event Activities and Challenges with the TI-Innovator and Rover

Short activities and challenges for STEM Event. Students drive the Rover, make colors and make musical notes

Publisher: Texas Instruments Inc.

Argomento:  Computer Science, STEM

Tags: Coding, STEM, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

Digital Mood Ring STEM Event Version

A short version of the Digital Mood Ring for STEM/STEAM Events.

Publisher: Texas Instruments Inc.

Argomento:  Computer Science, STEM

Tags: Coding, Programming, STEM, TI-Innovator

Binary number trainer using RGB Array

Program generates random numbers, displays them as binaries on the RGB array and asks student to respond with the decimal equivalent. Supports bit width between 2 and 8 bits.

Author: Hans-Martin Hilbig

Argomento:  Computer Science, Mathematics, STEM

Tags: Coding, Computer Algebra, Conversions, Decimals, Exercise, Number, Programming, STEM, TI-Innovator

Christmas Lights using TI-RGB Array

Animated LED turn-on, fade-out program, as used by popular Christmas Light decoration.

Author: Hans-Martin Hilbig

Argomento:  STEM

Tags: Animations, Coding, STEM, TI-Innovator

Muziek en Wiskunde

Direct toepasbaar in de klas waarmee leerlingen wiskundige denkvaardigheden trainen

Author: Ludovic Wallaart

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Frequency, Trigonometry

Röd-Grön spelet

Ett spel som spelas av en grupp elever. En elev i taget agerar ”Gömmare” och de andra är ”Gissare”. Passar för senare grundskolan

Publisher: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige | Education Technology

Argomento:  Mathematics

Tags: Algebra

Cirkellaboration

Cirkellaboration för senare grundskolan

Publisher: T³ Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Circle, PI

Rymdgeometri

Denna aktivitet samlar ett antal olika sätt att hantera rymdgeometriska beräkningar med formler på en grafräknare. Dessa metoder finns som uppgifter eller som en samling tips i en ”lathund”…

Publisher: T³ Sverige

Argomento:  Mathematics

Statistik | TI-82 Stats - TI-84 Plus

Denna aktivitet går igenom grundläggande statistikhantering på en grafräknare. De olika läges- och spridningsmåtten bör åtminstone delvis redan vara bekanta för eleverna. Passar för senare…

Publisher: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige | Education Technology

Argomento:  Mathematics

Tags: Statistics

Taxiresa | TI-82Stats-TI-84 Plus

Denna aktivitet är en typisk tillämpning av grafritande räknare. Genom att studera kostnaden för olika taxiresor undersöker eleverna linjära samband på ett flertal olika sätt. | Senare grun…

Publisher: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige | Education Technology

Argomento:  Mathematics

Tags: Diagram, Graphs

Grafhjälp - Frågor och svar till material för TI-82Stats-TI-84 Plus

Frågor och svar på aktiviteter med grafritande räknare

Publisher: T³ Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Mathematical thinking

Procenträkning | senare grundskolan

Denna aktivitet samlar ett antal olika sätt att göra procentuella beräkningar på grafräknare. Dessa metoder finns som uppgifter eller som en samling tips i en ”lathund”.

Publisher: T³ Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Percentages

Jämviktsekvation 1

jämviktsekvationer med grafritande räknare

Publisher: T³ Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Chemistry, Physics

Aufgaben für das Fach Mathematik - Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder

IQB-Aufgaben aus den gemeinsamen Abituraufgabenpools der Länder. Hier mit Lösungen mit dem wissenschaftlichen Taschenrechner TI-30X Plus MathPrint™.

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Heinz Klaus Strick

Argomento:  Mathematics

Berechnungsblätter mit der Applikation Notes, TI-Nspire CAS

Arbeiten mit Notes in mathematischen und technischen Anwendungen. Einschließlich einer Einführung in die Dokumentenstruktur des TI-Nspire.

Author: Benno Frei

Argomento:  Mathematics, Physics, STEM

TI-Nachrichten 1/09

TI-Nachrichten - Ausgabe 1/09. Auch diese Ausgabe des Lehrermagazins TI-Nachrichten enthält wieder viele interessante Artikel mit Aufgabenbeispielen unter Einsatz von TI-Technologie.

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Argomento:  Mathematics, STEM

TI-Nachrichten 1/08

TI-Nachrichten - Ausgabe 1/08. Auch diese Ausgabe des Lehrermagazins TI-Nachrichten enthält wieder viele interessante Artikel mit Aufgabenbeispielen unter Einsatz von TI-Technologie.

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Argomento:  Mathematics, STEM

TI-Nachrichten 2/08

TI-Nachrichten - Ausgabe 2/08. Auch diese Ausgabe des Lehrermagazins TI-Nachrichten enthält wieder viele interessante Artikel mit Aufgabenbeispielen unter Einsatz von TI-Technologie.

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Argomento:  Mathematics, STEM

TI-Nachrichten 1/07

TI-Nachrichten - Ausgabe 1/07. Auch diese Ausgabe des Lehrermagazins TI-Nachrichten enthält wieder viele interessante Artikel mit Aufgabenbeispielen unter Einsatz von TI-Technologie.

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Argomento:  Mathematics, STEM

TI-Nachrichten 2/07

TI-Nachrichten - Ausgabe 2/07. Auch diese Ausgabe des Lehrermagazins TI-Nachrichten enthält wieder viele interessante Artikel mit Aufgabenbeispielen unter Einsatz von TI-Technologie.

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Argomento:  Mathematics, STEM