T³ Italia Resources

Förtkortning - Tal

Förtkortning - Tal

Texas Instruments Sverige

Argomento: Mathematics

Tags Analysis, Curriculum, Factorising, Number

Ma 1 - Tal - Faktorisering

Ett vanlig metod vid förkortning av bråk är att faktoruppdela täljare och nämnare för att hitta gemensamma faktorer. Utnyttja detta med stöd av denna programfil

License not specified