Portale Risorse

Qui puoi trovare risorse per l'insegnamento delle discipline STEM.

Cerca e filtra in base alle tue preferenze per trovare attività gratuite, video o webinar.

Labb - Djur i bur

Labb - Djur i Bur - Syftet med försöket är att undersöka förhållandet mellan syrgasupptagandet och koldioxidavgivandet hos ett litet djur.

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento: Biology

Tags Exercise

Materiel:

Dator med programvaran TI-Nspire och labsläde (alternativt TI-Nspire handenhet med labsläde), syrgassensor och koldioxidsensor, ett kärl med plats för två sensorer och ett litet djur t ex ett bi.

Publisher specific license