Portale Risorse

Qui puoi trovare risorse per l'insegnamento delle discipline STEM.

Cerca e filtra in base alle tue preferenze per trovare attività gratuite, video o webinar.

Labb - Intermolekylära bindningar

Syftet är att studera styrkan av de intermolekylära bindningarna hos metanolmolekylerna respektive och etanolmolekylerna, butanol jämfört med dietylete och 1-propanol jämfört med 2-propanol.

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento: Chemistry

Tags Curriculum, Data collection, Exercise

Syftet är att studera styrkan av de intermolekylära bindningarna hos

  • metanol jämfört med etanol? Vilken typ av bindning finns mellan metanolmolekylerna respektive etanolmolekylerna? Vad beror skillnaderna i bindningsstyrka på?
  • butanol jämfört med dietyleter? Vilken typ av bindning finns mellan butanolmolekylerna respektive dietyletermolekylerna? Vad beror skillnaderna i bindningsstyrka på?
  • 1-propanol jämfört med 2-propanol? Vilken typ av bindning finns mellan 1‑propanolmolekylerna respektive 2-propanolmolekylerna? Vad beror skillnaderna i bindningsstyrka på?

 

Materiel:

Dator med programvaran TI-Nspire och labsläde (alternativt TI-Nspire™ handenhet med labsläde), två temperatursensorer, bägare, metanol, etanol, butanol, dietyleter, 1‑propanol, 2‑propanol.

License not specified