Portale Risorse

Qui puoi trovare risorse per l'insegnamento delle discipline STEM.

Cerca e filtra in base alle tue preferenze per trovare attività gratuite, video o webinar.

Laboration - Studs - rörelse och energi

Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento: Physics

Tags Curriculum, Data collection, Physics

Syfte:
Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.


Materiel:
CBR®, stativmateriel, boll som studsar bra och TI-Nspire™ med labsläde.

Mätutrustningen:
• Montera ultraljudsdetektorn/CBR-en i ett stativ minst en meter över golvet, så att detektorn är vänd ner mot golvet. Kontrollera att bollen kan studsa rakt under detektorn.
• Anslut CBR:en till kanal DIG 1 på labsläden.

Publisher specific license