T³ Italia Resources

Brinntid hos ett stearinljus

Brinntid hos ett stearinljus

Texas Instruments Sverige

Argomento: Mathematics

Tags String, Curriculum, Exercise, Linear, Regression

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Syftet med experimentet är att undersöka hur snabbt ett stearinljus brinner.

Dessutom ska du använda dina mätdata till att uppskatta hur länge ljuset kommer att kunna brinna.
Övningen passar bäst i kurs 2 eftersom vi visar hur man kan göra en regressionsanalys av mätdata. Dock kan man även genomföra denna övning i kurs 1 om eleverna är bekanta med räta linjens ekvation.

Notera:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.

Publisher specific license