T³ Italia Resources

Andragradsfunktioner del 1-del 2

Andragradsfunktioner del 1-del 2

Texas Instruments Sverige

Argomento: Mathematics

Tags T3, Curriculum, Data collection, Linear, Mechanics, Quadratic function

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c i andragradsfunktionen y = ax2 + bx + c påverkar utseendet för funktionen. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

Publisher specific license