T³ Italia Resources

Undersökning av primitiva funktioner

Undersökning av primitiva funktioner

Texas Instruments Sverige

Argomento: Mathematics

Tags Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet | Mål för aktiviteten är att få en god förståelse av primitiva funktioner genom att konstruera grafen av den primitiva funktionen till en given funktion f(x).

 

Nödvändiga förkunskaper är att känna till begreppet integral definierad med hjälp av arean mellan funktionsgrafen och x-axeln.

 

 

Notera:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.

 

Publisher specific license