T³ Italia Resources

Riemannsumma

Riemannsumma

Texas Instruments Sverige

Argomento: Mathematics

Tags Curriculum, Derivative, Differential equations, Exercise, Integral calculus

Ma 5 | Derivator och Integraler

I denna aktivitet ska uppskatta arean under en kurva genom att bilda summor av rektanglar. Vi börjar med några enkla räta linjer innan vi övergår till en andragradsfunktion. Man bör vara bekant med symbolen summa, ∑, och hur den kan användas i enkla situationer. Beräkningar med summasymbolen är hos TI-Nspire ett mycket kraftfullt analysverktyg.

Publisher specific license