T³ Italia Resources

Exponentiell och annan utveckling -exempel med konsumentpriser | TI-84 Plus

Exponentiell och annan utveckling -exempel med konsumentpriser | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Argomento: Mathematics

Tags Curriculum, Index, Relations

Ma 1 - Samband och förändring - denna aktivitet går vi igenom vad som kännetecknar exponentiell förändring i ett praktiskt sammanhang.

Begrepp förändringsfaktor tydliggörs och används i olika beräkningar. Vi använder data om konsumentprisindex (KPI),som är det mest använda måttet för prisutveckling och det används bl.a. som inflationsmått. Till aktiviteten bifogas datafiler som listor och de kan direkt laddas ner till räknaren med gratisprogrammet TI Connect™ CE.

Publisher specific license