T³ Italia Resources

Arbeta med CAS - tangent given och funktion okänd | TI-Nspire

Arbeta med CAS - tangent given och funktion okänd | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Argomento: Mathematics

Tags Computer Algebra, Function Plotter, Functions, Tangent

Ma 3 - Algebra och mer om funktioner

I denna aktivitet så går vi lite baklänges. Uppgiften lyder:

En tangent till en andragradsfunktion har ekvationen y=-x-1. Tangeringspunkten har koordinaterna (2, -3). Bestäm funktioner som uppfyller villkoren ovan.

Det vanliga är att man känner funktionen och ska bestämma något om tangenten. Kan det vara så att det finns flera funktioner som uppfyller villkoret? Här utnyttjar vi programmets CAS-motor på många olika sätt. Vi löser bland annat både ekvationer och ekvationssystem symboliskt. Detta är en mönsteraktivitet för att visa på de möjligheter man har med tillgång till symbolhanterande program.

Publisher specific license