Portale Risorse

Qui puoi trovare risorse per l'insegnamento delle discipline STEM.

Cerca e filtra in base alle tue preferenze per trovare attività gratuite, video o webinar.

Den gömda skatten | TI-Nspire

I denna aktivitet, som handlar om en gömd skatt på en öde ö, så illustreras på ett tydligt sätt hur dynamiska geometriprogram blir ett värdefullt hjälpmedel på vägen mot lösningen. Elever som är duktiga på att hantera TI-Nspire´s app för geometri måste fortfarande utföra uppgiften att göra en matematisk modell av problemet. Kreativt tänkande är precis lika viktigt som det alltid har varit. Vi visar på slutet också på en algebraisk lösning på problemet. Problemet har en överraskande lösning. I aktiviteten utnyttjas många av de geometriska konstruktionsverktygen.

Publisher specific license