T³ Italia Resources

Minigolf | TI-Nspire

Minigolf | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Argomento: Mathematics

Tags Algebra, Computer Algebra, Integral calculus, Triangle

Ma 2 - Geometri, Algebra | I denna aktivitet så studerar vi bollens bantor och studsarna.

I denna aktivitet så studerar vi bollbanorna och studsarna mot banans ytterkanter på en minigolfbana. Hur ska man slå för att få Hole-in-one? Det handlar mycket om reflektion, k-värden och likformiga trianglar. Aktiviteten är en tillämpning på elementär geometri och algebra. Tyngdpunkten ligger på geometri eftersom det är tänkt att eleverna ska utnyttja CAS-verktygen i algebra. Vi vill poängtera att den lösning vi redovisar här är en av flera möjliga lösningar.

Publisher specific license