T³ Italia Resources

Risorse totali(24)|

Rover, Watch out for Rover! for the TI-84 Plus CE

Publisher: Texas Instruments Inc.

Argomento:  Mathematics

Tags: Distance, Linear, Measures, Predictions, , Time, Velocity

Students take measurements, determine a pattern, make a prediction and then check it in a competition or activity.

Inter- en extrapoleren

Author: Jan Elemans

Argomento:  Mathematics

Tags: Tutorial, Linear, Programming, Graphing

Lineair inter en extrapoleren met de TI-84

Lösa linjära ekvationer med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Acceleration, Algebra, Curriculum, Linear, Programming, STEM

Ma 1 - Algebra - Ett program som löser en ekvation på formen ax + b = cx + d

Video | Grafer med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Graphing, Linear

Exempel - Grafisk bestämning av linje genom två punkter

Ekvationer i balans

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Curriculum, Equations, Exercise, Linear

Ma 1 | Algebra | Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska förstå vad det betyder att ett ordnat par är en lösning på en linjär ekvation och på ett linjärt ekvationssystem.

Hur fungerar en parabol

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Modelling, Curriculum, Geometry, Linear, Parabola, Quadratic function

Ma 2 - Geometri | Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera en parabels optiska egenskaper.

Brinntid hos ett stearinljus

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: String, Curriculum, Exercise, Linear, Regression

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Syftet med experimentet är att undersöka hur snabbt ett stearinljus brinner.

Att upptäcka parabeln

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Att tillverka en låda med största möjliga volym

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Linear, Quadratic

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Tillverka en låda med rektangulär botten

Andragradsfunktioner del 1-del 2

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: T3, Curriculum, Data collection, Linear, Mechanics, Quadratic function

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

Andragradsfunktioner del 3

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | studera hur koefficienterna a, k och c i andragradsfunktion

Andragradsfunktioner del 4

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera hur koefficienten b i andragradsfunktionen y | Övningen är den fjärde delen av fyra i en serie med samma tema.

Räta linjens ekvation

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Images, Computer Algebra, Matrices, Exercise, Linear

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.

Kvadrater

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Mathematics

Tags: Equations, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear, Quadratic function

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

Straight-line Graphs

Author: Barrie Galpin

Tags: Linear, Patterns, Functions

Introducing the connection between linear equations and straight-line graphs

Higher Maths Exam Questions

Author: Barrie Galpin

Tags: Functions, Differentiation, Polynomial Division, Linear

Higher Maths exam questions on the topics of straight line, differentiation, polynomials and functions are presented with solutions.

Dynagraphs

Author: Andy Kemp

Tags: Quadratic, Functions, Exponential, Linear

Explore functions in a novel environment - moving points on two parallel lines.

Linear, Quadratic and Cubic Function Explorer

Author: Nevil Hopley

Tags: Linear, Quadratic, Powers and roots, Coordinate systems, Discriminant

Explore linear, quadratic and cubic functions, their graphs and their different algebraic representations.

Connecting Algebra, Geometry and Graphs

Author: Barrie Galpin

Tags: Linear, Quadratic, 2D shapes, Letters and symbols

Move from words to symbols, to geometric representations, to plotted points and finally to graphs.