T³ Italia Resources

Risorse totali(14)|

Automated Lock

Author: Medhat Merabi, Mohamed AbdelBaqi

Argomento:  Physics

Tags: Chemistry, Sharing Inspiration 2019

This is a program to unlock a door using servo and loudness sensor

Widget - Rita symboler i kemi - Tillämpnings App. | TI-Nspire teknik

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Argomento:  Chemistry

Tags: Chemistry, T3

Ritverktyg i kemi med TI-Nspire teknik - v.3.7.4

Laboration - Buffert

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Biology, Chemistry

Tags: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme…

Labb - Rost

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Labb - Titrering av stark syra med stark bas

Author: Texas Instruments Sverige

Argomento:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra.

Step by Step Chemistry on the TiNspire CX

Author: SmartSoft

Argomento:  Chemistry

Tags: Chemistry, Material to order, Mathematical thinking, Physics, T3

Perform many Chemistry / Stoichiometry tasks Step by Step , Explore the Periodic System of Elements (PSE) , Balance Chemical Equations, Gas Laws, Limiting Reagent, Mole/Mass computations an…

Von der Reaktionskinetik bis zur Elektrochemie

Author: T³ Deutschland

Argomento:  Chemistry

Tags: Chemistry, Sharing Inspiration 2019

Ein Auszug aus dem neuesten Heft der T3-Chemie Fachgruppe.
Es werden erprobte Experimente unter Verwendung verschiedener Sensoren zur Messwerterfassung dokumentiert.

Hydrocarbons

Author: Barrie Galpin

Tags: Patterns, STEM, Chemistry

Pattern spotting in the context of the chemical formulas of the hydrocarbons

Von den Massenproportionen bis zur NERNST-Gleichung

Author: T³ Deutschland

Argomento:  Chemistry

Tags: Chemistry, Equations, Programming, T3

16 Arbeitsblätter zum Einsatz des TI-Nspire im Chemieunterricht der Sek.1 und Sek.2

Alle Beiträge wurden mit dem TI-NspireTM CX CAS erarbeitet.
Viele der vorgeschlagenen Aufgaben lassen…

Schülerexperimente im Physikunterricht mit Grafikrechnern und Taschencomputern - T3-Heft

Author: Texas Instruments Education Technology

Argomento:  Physics, STEM

Tags: Chemistry, Mathematical thinking, Physics, T3

Dies ist die Zusammenfassung der ersten Materialien, die einzeln im Projekt T3-Physik auf dieser Datenbank zu finden sind.

Der Titel ist im TI-Unterrichtsmaterialien Webshop erhältlich.