Portale Risorse

Qui puoi trovare risorse per l'insegnamento delle discipline STEM.

Cerca e filtra in base alle tue preferenze per trovare attività gratuite, video o webinar.

Undersöka första- och andraderivata grafiskt | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Undersöka första- och andraderivata grafiskt

Publisher: TI Sweden

Argomento:  Mathematics

Tags: Curriculum, Derivative, Functions, Graphs

Primitiva funktioner och beräkning av areor | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - För att arbeta med denna aktivitet fordras att man känner till begreppet primitiv funktion och kan beräkna sådana för enkla funktioner.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Argomento:  Mathematics

Tags: Area, Curriculum, Functions

Massor med smarta tips för att komma igång med din grafräknare (häfte)

I detta dokument har samlat ihop ett antal beskrivningar av olika funktioner så att du som elev snabbt kan komma i gång och bli vän med din grafräknare. Kom ihåg: det är du som styr.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Argomento:  Mathematics

Tags: Derive, Equations, Functions, Graphing, Integration, Statistics

Exponentielle Regression mit dem TI-30X Plus MathPrint

Am Beispiel der Veränderung des Luftdrucks wird mit dem TI-30X Plus MathPrint eine exponentielle Regression durchgeführt.

Publisher: T³ Deutschland

Author: Wilfried Zappe

Argomento:  Mathematics, Physics

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 5

TI-Nspire och Python - en introduktion

Publisher: T³ Sverige

Author: Mauritz Blomqvist

Argomento:  Mathematics, STEM

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 6

TI-Nspire och Python - en introduktion

Publisher: T³ Sverige

Author: Mauritz Blomqvist

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Programming

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 7

TI-Nspire och Python - en introduktion

Publisher: T³ Sverige

Author: Mauritz Blomqvist

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Programming

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 8

TI-Nspire och Python - en introduktion

Publisher: T³ Sverige

Author: Mauritz Blomqvist

Argomento:  Mathematics, STEM

Tags: Programming